Mesaj de la Isus pentru sărbătoarea Cristos Rege

(25.11.2007)

 

Mă bucur că astăzi v-aţi adunat ca să-Mi puneţi pe cap o cunună de flori în locul coroanei de spini. Se bucură şi Tatăl Ceresc dacă voi sunteţi florile din cununa Mea.

Mă bucur că preţuiţi faptul că v-am salvat din robia păcatului şi Îmi daţi cinstea şi adoraţia care Mi se cuvin ca Rege şi Dumnezeu al vostru!

Mă bucur deasemenea că la capela Inimii Mele Îndurătoare ispăşiţi în cinstea Rănilor Mele Sfinte. Această formă de rugăciune de ispăşire pe care o practicaţi aici este pe placul nostru şi veţi vedea că în scurt timp se va răspândi în întreaga lume.

Pe muntele Sfintei Treimi, în Casa Sfintelor Noastre Inimi, se găseşte un Sanctuar subteran. Acolo puteţi vedea o Cruce pe care sunt simbolurile Inimilor Noastre glorificate. În Sanctuar puteţi vedea deasemenea o statuie care simbolizează momentul când, după moartea Mea, Trupul Meu Sfânt coborât de pe cruce a fost aşezat în braţele Sfintei Mele Mame. La picioarele Crucii, când Sfânta Mea Mamă M-a îmbrăţişat, Lacrimile Ei au căzut asupra Sfântului Meu Sânge şi astfel ne-am unit în Mântuire pentru veşnicie. Sfânta Mea Mamă, ca Părtaşă în Mântuire, vă oferă de atunci Sfântul Meu Trup şi Sfântul Meu Sânge spre mântuirea voastră.

Din clipa când preoţii, în fiecare sfântă liturghie, transformă cu ajutorul Spiritului Sfânt ostia albă în Sfântul Meu Trup, Eu sunt cu adevărat prezent în Sfânta Ostie albă ca zăpada. Trebuie să conştientizaţi că Eu sunt prezent în fiecare tabernacol din lume! Vă aştept în fiecare zi să ne întâlnim: Mântuitorul cu creatura sa, cel Mare cu cel mic, cel Neprihănit cu păcătosul! Vă chem la Mine pe voi cei împovăraţi, că să vă pot odihni şi să vă uşurez.

Acum mai vreau să vă spun că acest loc de pelerinaj va rezista, indiferent de împrejurări, până la sfârşitul lumii!!!

Vă binecuvântez cu spiritualitatea blândeţii!