Invitaţie la programul special de ispăşire şi reconciliere de la Nuşfalău pe 1 Decembrie

 

În data de 1 Decembrie cu începere de la ora 13 pe muntele Sfintei Treimi va avea loc un program special de rugăciune de ispăşire şi reconciliere între maghiari şi români. Vă aşteptăm cu iubire!

 

Organizatorii au trimis invitaţii Ierarhilor Bisericilor Catolice şi Ortodoxe din România. Textul invitaţiei se poate citi mai jos.

 

 

 

 

Preasfinţite Părinte Episcop!

 

 

Înainte de toate, permiteţi-ne să ne prezentăm.

În România, în judeţul Sălaj, lângă Şimleu Silvaniei este un sat cu numele Nuşfalău. Între cele două localităţi se găseşte muntele Sfintei Treimi. Acolo, de mai mulţi ani, sute de creştini, oameni de diferite naţionalităţi şi confesiuni, ne adunăm în primele zile devoţionale ale fiecărei luni pentru a cere iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, ale familiilor şi naţiunilor noastre şi pentru păcatele omenirii întregi. Noi suntem romano-catolici şi din comunitatea de işpăşire care s-a format acolo face parte şi  d-na B. Madarász Éva, care primeşte învăţături de la Cei din Cer, în primul rând pentru comunitatea noastră, dar şi pentru Ierarhi, preoţi şi alţi conducători. Cel care vă scrie această scrisoare în numele comunităţii noastre de ispăşire sunt eu, Pr. Csilik János, paroh romano-catolic de Nuşfalău şi Crasna. De peste 25 de ani sunt şi conducătorul spiritual al doamnei B. M. Éva. Sunt convins că învăţăturile primite prin dânsa sunt de la Cei din Cer, din acest motiv vi le prezint cu iubire pe cele referitoare la reconciliere şi dvs. Părinte Episcop pentru a le lua în considerare.

’Invitaţia Celor din Cer la reconciliere!’

Învăţătura fundamentală a creştinismului este reconcilierea cu Dumnezeu şi cu oamenii. Doar din aceasta poate urma unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu, care este pacea în inimile noastre şi între noi. Din acest motiv credem că este în Voinţa Sfintei Treimi, a Sfintei Fecioare, a tuturor Îngerilor şi Sfinţilor, imboldul pe care l-am primit ca în ziua de 1 Decembrie 2007, începând de la ora 13, la  Nuşfalău, pe muntele Sfintei Treimi, românii şi maghiarii, fiind reprezentaţi de către preoţi, să ne reconciliem public unii cu alţii.

Pentru ’Sărbătoarea Sfântă a Reconcilierii noastre’ ne vom pregăti cu o novenă începând din 22 noiembrie. În aceste zile ne vom ruga mai mult, vom ţine post şi ajun până la prânz şi ne vom strădui să ne iubim mai mult unii pe alţii. Cu ocazia acestei reconcilieri, suntem invitaţi ca să recunoaştem că în trecut ne-am provocat unii altora multe răni sufleteşti pentru care este nevoie să ne cerem iertare reciproc şi să ne iertăm unii pe alţii. Învăţăturile primite spun că rănile sufleteşti provocate se vindecă numai dacă ne cerem iertare şi ne iertăm reciproc. Dacă putem face aceste lucruri ele vor avea ca urmare revenirea sau renaşterea în inimile noastre a iubirii pe care cu toţii o dorim şi revărsarea ei între noi.

Fiecare om botezat este chemat să transforme ura în iubire. Motoul fiecărei naţiuni să fie ceea ce sfântul apostol Paul a formulat astfel: „Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

Cei din Cer vă invită Părinte Episcop, să puneţi în practică cât mai eficient sarcina sfântă a reconcilierii, care este misiunea de bază a creştinismului, chemând în ajutor  Preasfânta Treime, Sfânta Fecioară, pe toţi Îngerii şi Sfinţii!

Dacă cerând ajutorul lui Dumnezeu vom pune în practică reconcilierea, acolo unde suntem, ţara noastră va fi cu adevătat „grădina cu flori a Sfintei Fecioare”, unde cele mai frumoase flori vor fi cei care se împacă!

Cei din Cer ne recomandă ca anul 2008 să fie anul Reconcilierii! De aceea, Ei ne invită ca în anul viitor, în cadrul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină,  pe lângă faptul că ne vom ruga împreună, noi  creştinii de diferite confesiuni pe lângă faptul că ne rugăm împreună, să ne şi reconciliem unii cu alţii pentru ca această săptămână să devină sărbătoarea reconcilierii între confesiunile creştine.

Paştele, Sărbătoarea Învierii lui Isus  să fie şi sărbătoarea reconcilierii personale cu Dumnezeu. De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 aug.), să celebrăm pentru reconcilierea în propria naţionalitate. Atunci să se împace românii cu românii, maghiarii cu maghiarii, slovacii cu slovacii,etc... La 1 Decembrie să sărbătorim reconcilierea între naţiuni. Această sărbătoare să fie pe lângă Sărbătoarea Naţională a României, şi sărbătoarea reconcilierii locuitorilor ţării.

În fiecare an, în aceste zile, să ne amintim din nou de împăcarea noastră şi în fiecare zi să trăim conştienţi de aceasta, ca să putem astfel să ne bucurăm cu toţii de binecuvântările păcii care vine de la Dumnezeu.

Cei din Cer vă invită deasemenea Părinte Episcop să promovaţi reconcilierea în cadrul propriei naţiuni şi între naţiuni, în cadrul propriei confesiuni şi între religii.

Dacă consideraţi cele spuse ca fiind conforme cu învăţătura Sfântei Scripturi şi cu misiunea dvs. de Ierarh, cerem binecuvântarea şi susţinerea prin rugăciune pentru ca opera Reconcilierii să se înfăptuiască. Dacă consideraţi că este bine, vă rugăm  informaţi-vă preoţii despre sărbătoarea de reconciliere dintre naţiuni care urmează să aibă loc la 1 Decembrie, ca să putem fi împreună fizic sau măcar în suflet!!!

Fecioară Maria, ’Mama celor care se împacă şi Mama tuturor popoarelor’, roagă-te pentru noi, ca să putem trăi cu toţii în Pacea lui Isus!

 

Nuşfalău, 25. 11. 2007           Cu respect: Pr. Csilik János, B. Madarász Éva şi  comunitatea de ispăşire.

 

P.S. Această invitaţie la reconciliere am trimis-o tuturor ierarhilor Bisericilor Ortodoxe şi Catolice din România!